Godkjenninger

Kvalitetssikring

  • Bedriften er medlem av Virke med tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).
  • Vi er Offentlig Godkjent Renholdsvirksomhet fra Arbeidstilsynet.
  • Medlem i Grønt Punkt.
  • Vi er en Svanesertifisert bedrift.

NS-INSTA 800

Norsk standard NS-INSTA 800 beskriver et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvaliteten. Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger. For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon av disse.

Bedriften har den nødvendige opplæring og kompetanse til å gjennomføre denne type oppdrag.

Svanemerket godkjenning:

Kravene til rengjøringsbyrå omfatter blant annet:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
  • Krav til effektiv transport
  • Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering
Skjermbilde MILJOMEREKET
StartBank