Legger listen for lavt

Stein Johnsen, Direktør i Virke Service, skulle gjerne sett at kravene for å bli offentlig godkjent renholdsbedrift var strengere.

Allerede da Arbeidsdepartementet la frem sitt høringsforslag om den nye ordningen i fjor, mente Virke at listen for å bli offentlig godkjent renholdsleverandør ble lagt for lavt. Departementet har gjort enkelte endringer som følge av Virkes innvendinger, men Stein Johnsen mener det fortsatt er for enkelt å bli godkjent: – Departementet har ikke tatt til følge Virkes forslag om fremleggelse av skatteattest og dokumentasjon på at obligatorisk tjenestepensjon er opprettet, som et vilkår for å bli godkjent, uttaler han på Virkes nettsider.

Må presisere tydeligere

Johnsen mener også at forskriften burde ha klarer omfangsbestemmelse, selv om Virkes innvendinger her delvis er tatt til følge. – Vi mener at vårt forslag var enda tydeligere på at blant annet enkeltmannsforetak også omfattes av forskriften. At forskriften gjelder alle som selger en renholdstjeneste må derfor presiseres i en veileder som utarbeides av et departementsnedsatt utvalg hvor Virke deltar aktivt, uttaler han.

Godkjenning ikke nok

Johnsen konkluderer med at kravene for å bli offentlig godkjent er betydelig lavere enn for å bli godkjent etter Virkes eksisterende godkjenningsordning for renholdsbedrifter, og påpeker at dersom man skal komme den svarte omsetningen til livs, kreves mer enn en godkjenningsordning: – Virke registrerer at forskriften ikke gjelder renhold i privathusholdninger. I vårt høringsforslag betvilte vi at en godkjenningsordning ville ha noen praktisk virkning innenfor dette området fordi kontrollmuligheten i praksis ikke eksisterer. Et særskilt problem her er svart omsetning og Virke minnet om og utdypet i vårt høringsforslag, vårt gjentatte forslag i årevis om skattefradrag for å komme dette problemet til livs.