Bedriftens visjon

Vår visjon:

Akershus Renhold as har som visjon å skape en sikker, sunn, miljøbevisst og inspirerende arbeidsplass med mål om at dyktige medarbeidere leverer renhold etter oppdragsgivers ønsker og behov til riktig pris.

  • Beslutninger fattes raskt og på riktig grunnlag.
  • Leve opp til egne verdier.
  • Skape tillit i vår relasjon til omverdenen.
  • Hensikten med bedriftens visjon er å nå de mål og verdier bedriften har satt.
  • Vi skal følge de lover og retningslinjer som kreves for å drive en bedrift.

Utvikling/ kompetanse:

Fra visjon til handling må det foreligge en strategi/handlingsplan om mål for visjonen satt av ledelsen i bedriften.

  • Vårt mål skal alltid være å videreutvikle våre medarbeidere.
  • Fornøyde medarbeidere er viktig for trivsel, som igjen skaper gode resultater og et godt kundeforhold.
  • Bedriften skal til enhver tid være oppdatert på nye løsninger for renholdsmetoder både ovenfor kunden og i henhold til HMS.
  • Bedriften er medlemsbedrift gjennom AOF opplæringskontor, og kan gi opplæring i renholdsoperatørfaget til lærlinger, lærekandidater og/eller kandidater for fagbrev på jobb.

Samarbeid:

For å nå våre mål er vi avhengige av et godt samarbeid og god kommunikasjon på tvers av avdelinger, ledere og de øvrige ansatte.

Vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere for å skape tillit om vår kunnskap om renholdsløsninger, metoder og planer.