Vikartjenester

Ved korttidsfravær på oppdrag hvor bemanningen er 2 eller flere renholdere, søker vi å dekke det aktuelle ansvarsområde med fast renholder innenfor en normal arbeidsdag på 7,5 timer. I tillegg til dette disponerer bedriften en vikarordning som trer i kraft ved korttidsfravær over 1-5 dager. Langtidsfravær og ferieavvikling forsøkes løst ved hjelp av faste vikarer.