Våre samarbeidspartnere

Årsomsetningen i 2022 var ca. 28,2 mill. kroner.

Firmaet har pr. 1.1.2024 ca. 70 ansatte, hvorav 7 er ansatt i administrasjonen.

AB MATTESERVICE
hako