Fasadevask

Bygninger, enten vi snakker små eller store, eneboliger, rekkehus, blokker, næringsbygg, så representerer de en stor verdi. Disse verdiene må vedlikeholdes. Jevnlig fasadevask er en av de viktigste tingene man kan gjøre for å ta vare på et bygg. Fasaden er utsatt for påvirkning av sur nedbør, svevestøv, eksos, og i tillegg så har et mildere klima de senere årene bidratt til økt framvekst av sopp og alger. Ideelt så bør det utføres fasadevask på de fleste bygg 1 gang i året. Dette er med på å holde fasaden pen og minsker påvirkningen av de forskjellige organiske og uorganiske stoffene som på sikt sliter på fasaden. Jevnlig fasadevask kan også bidra til at vedlikeholdsoppgaver som f.eks. maling kan utføres sjeldnere slik at man faktisk kan spare penger med å ha regelmessig fasadevask. I tillegg så vil inntrykket av bygningen bli mer positivt med en ren fasade. Husk også at jo lengre tid det går mellom hver gang, jo høyere blir kostnadene.

Vi har lang erfaring med fasadevask i forskjellige former. Det er flere måter å utføre fasadevask på:

  • Høytrykksmaskin med varmt vann og kjemi
  • Rent vann system
  • Softwash

Hvilke av disse metodene som passer akkurat ditt bygg finner vi ut av med en befaring. Vi foretrekker å befare slike oppdrag for å kunne bestemme riktig metode og pris.

Vi har ansatte med lang erfaring og fagkunnskap om fasade- og malingstyper. Våre ansatte har også de kurs som er relevante for slike oppdrag som f.eks. liftkurs.

Riktige, tilpassede løsninger for ditt bygg!