Fjerning av grafitti

Graffiti og tagging påfører norske boliger og bygninger skader for millionbeløp hvert år. Men visste du at dersom du bruker feil fremgangsmåte for å fjerne dem, kan du gjøre like stor skade selv? Graffiti kan være pent og dekorativt eller stygt og irriterende. Underlaget kan også ta skade av taggingen. Spraymalingen er lite miljøvennlig, og under alle omstendigheter vil man helst selv bestemme hvordan eller når eiendommen skal dekoreres.