Rens for bedrifter

Tepperens

Tepper på gulv gir trivsel, komfort, lydabsorbering og energibesparelse. Tepper har en god evne til å binde støv og andre luftpartikler, hvilket har en positiv innflytelse på inneklimaet. Det hindrer støv i å virvle opp ved enhver bevegelse. Men støvet sitter etter hvert fast og teppet blir mettet, når dette skjer slipper det støvpartiklene som virvler opp igjen, det er her tepperens kommer inn som en viktig faktor for vedlikehold og miljø. Rens bør utføres en til to ganger i året som et minimum.

Gardinrens

Gardiner er usatte tekstiler da de henger fremme dag ut og dag inn. De samler støv med tiden og på den måten påvirker inneklimaet negativt, hvis de ikke friskes opp og renses eller vaskes jevnlig. Det anbefales rens av gardiner/lameller 2 ganger per år for optimalt inneklima. Rengjøring av gardiner er derfor medvirkende til å beholde et godt inneklima. Levetiden for gardiner forlenges også ved regelmessig pleie. Vi utfører hele prosessen fra nedmontering, rens/vask/pressing til opphengning på plass.

Møbelrens

Ingenting har så stor innvirkning på møbeltekstilets levetid som godt og regelmessig renhold. Møbeltekstiler, i likhet med tepper, krever andre typer renholdsmidler enn de som brukes på vanlige tekstiler. Kontor og kantinestoler, samt møbler i fellesområder bør vaskes og rensen 1 til 2 ganger i året.