Om oss

Næringslivets rådgiver – Leverandør av effektivt og miljømerket renhold!
Vi jobber lokalt, og tenker globalt!

FIRMAOPPLYSNINGER Akershus Renhold AS

Akershus Renhold AS (tidligere Akershus Renholdsservice a/s) ble etablert 01.09.86. Våre oppdrag er hovedsakelig lokalisert til Oslo/Akershus.

Årsomsetningen i 2022 var ca. 28,2 mill. kroner.

Firmaet eies av Rune Olsen og Steinar Svendsen.

Daglig leder er Ranveig Johansen Jongers.

Bedriften er medlem av Virke med tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

Vi er Offentlig Godkjent Renholdsvirksomhet fra Arbeidstilsynet.

Medlemskap:

 • StartBank
 • Miljøfyrtårn
 • Grønt Punkt

Ansatte

Firmaet har pr. 01.01.2024 ca. 70 ansatte, hvorav 7 er ansatt i administrasjonen.

Alle ansatte skal kunne kommunisere på norsk og har gjennomgått grunnkurs i renhold.

Spesialrenholderne har i tillegg gjennomgått målrettede kurs for temporære oppdrag. Ca. 20 % av de ansatte er organisert.

Bedriften har i 2023 1% turnover blant de ansatte.

Firmaets ledelse har lang erfaring i bransjen, og er oppdatert på moderne renholdsmetoder.

Vikartjeneste

Vi har ved korttidsfravær på oppdrag en vikartjeneste/løsning som trer inn på kort varsel. Dette gjør at vi raskt kan dekke svikt ved sykdom etc.

Langtidsfravær og ferier dekkes hovedsakelig med faste vikarer

Kvalitetssikring

For å sikre kvaliteten på renholdet legges stor vekt på:

 • Grundig opplæring, grunnkurs for alle ansatte på daglig renhold.
 • Oppfølgingskurser daglig renhold(nye metoder/maskiner).
 • Spesialkurs for renholdere som utfører periodisk renhold.
 • Oversiktlige renholdsplaner.
 • Klare arbeidsinstrukser.
 • Egenkontroll.
 • Hyppig oppfølging/kontroll av renholdet.
 • Stikkprøvekontroller.
 • Tilbakerapporteringer til kunden.
 • Internkontroll.

Arbeidstøy/ID-kort

Alle ansatte er uniformert og bærer ID kort, gjeldende for offentlig godkjenning

Miljøsikring

Bedriften er Sertifisert som Miljøfyrtårn og benytter kun svanemerket kjemi.

Et aktivt miljøfokus har resultert i at rutiner for opplæring, bruk av miljømerkede produkter, avfallshåndtering/kildesortering, vannforbruk og kjemikalieforbruk er på plass og vedlikeholdes.

Vi kan også tilby alle våre kunder en god løsning for avfallshåndtering samt kildesortering da vi har gode samarbeidspartnere på dette området.

Vernetjeneste

Vi har vår bedriftshelsetjeneste hos SALUTIS HMS senter.