Godkjenninger

Kvalitetssikring

  • Bedriften er medlem av Virke med tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).
  • Vi er Offentlig Godkjent Renholdsvirksomhet fra Arbeidstilsynet.
  • Medlem i Grønt Punkt.
  • Vi er miljøfyrtårnsertifisert.

NS-INSTA 800

Norsk standard NS-INSTA 800 beskriver et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvaliteten. Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger. For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon av disse.

Bedriften har den nødvendige opplæring og kompetanse til å gjennomføre denne type oppdrag.

Miljøfyrtårn:

Virksomheten oppfyller følgende kriteriesett:

  • O A Felleskriterier, privat og statlig
  • 47 Renholdsbedrift

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

StartBank