Koronainformasjon

AKERSHUS RENHOLD TAR SMITTESPREDNING PÅ ALVOR

Vi forsikrer våre oppdragsgivere om at vi tar utviklingen med økende smittespredning på høyeste alvor! Vi følger myndighetenes anbefalinger samt iverksetter egne tiltak der det viser seg å være hensiktsmessig.

Det er viktig for oss å begrense smitte internt i vår bedrift, men også hos våre oppdragsgivere.
Vi står sammen med våre oppdragsgivere i kampen mot Covid-19. Dette fortsetter vi gjøre gjennom en rekke tiltak og rutiner for våre ansatte, samt dialog med våre oppdragsgivere om hvordan vi kan levere våre tjenester på en måte som både tilfredsstiller de opprinnelige avtalte kvalitetsnivåer og hvordan vi sammen møter utfordringene knyttet til spredning av Covid-19.

Etter månedsvis med fokus på redusert smittespredning ved hjelp av å blant annet holde avstand, ha god håndhygiene og stort fokus på renhold av kontaktpunkter har vi klart holde smitten på avstand hos alle våre oppdragsgivere. Flere av våre oppdragsgivere har i tillegg bestilt hyppigere frekvens av renhold og forebyggende smitterenhold.

Våre oppdragsgivere kan være trygge på at våre ansatte til enhver tid er instruert i smittebegrensende atferd og utstyrt med materialer/utstyr for beskyttelse av seg selv og omgivelsene.

coronavirus

Etter myndighetenes siste tilstramning ser vi at det er nødvendig med både opprettholdelse og endring av enkelte rutiner i driften.

 • Vi opprettholder god håndhygiene og vasker hender grundig og lenge. I tillegg har vi utstyrt de ansatte med hånddesinfisering.
 • Tilstedeværelse av ledelse: Her ser vi at vi i størst mulig grad vil begrense fysisk kundebesøk fra våre ledere.
 • Oppfølging av ansatte og leveransen: Vi skal være tilgjengelige for våre ansatte og oppdragsgivere. Der telefonkontakt ikke er nok vil vi ved besøk hos ansatte på oppdragssteder holde vi minst en meter avstand. For sikkerhetsskyld benytter vi også munnbind.
 • Vi utfører kvalitetskontroller der det er tilgjengelig før eller etter oppdragsgivers tilstedeværelse.
 • Vi stiller på befaringer med munnbind. Alle våre biler er utstyrt med hånddesinfeksjon og munnbind slik at dette er tilgjengelig til enhver tid.
 • Våre ansatte holder seg hjemme om de har tegn til symptomer på sykdom.
 • Beskyttelse av våre medarbeidere og oppdragsgivere:
  • Bruk av munnbind på kollektivtransport og der det ikke er mulig å holde avstand til andre.
  • Tilbud om bruk av munnbind der renhold utføres med oppdragsgivers ansatte i lokalet.
  • Munnbind leveres ut til ansatte.
 • Alle våre ansatte henstilles til å følge restriksjoner fra myndighetene.

Ønsker dere rådgiving angående begrensning av smittespredning eller har spørsmål om hvordan driftssituasjonen best kan løses så ta kontakt med deres faste kontakt fra Akershus Renhold så løser vi utfordringene sammen.

Ønsker dere tilbud fra oss?

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for alle typer lokasjoner.