Akershus Renhold as Offentlig godkjent Renholdsbedrift

Akershus Rehold as er i rute når det gjelder søknad om offentlig godkjent renholdsvirksomhet. Søkeportalen åpnet 1. september og Arbeidstilsynets prosess er i gang.

Kravene Arbeidstilsynet stiller for godkjenning oppfyller vi allerede pr i dag:

  • Akershus Renhold as er registrert i Enhetsregisteret – Foretaksregisteret – Merverdiavgifts registeret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.
  • Vi er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste slik arbeidsmiljøloven stiller krav om.
  • Vi har yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte.
  • Vi har skriftlige arbeidsavtaler for samtlige ansatte.
  • Vi oppfyller kravene til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale og medlem av hovedorganisasjonen VIRKE.
  • Vi kan dokumentere oppholdstillatelse som er gyldig for arbeidsforholdet for utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØS-området.
  • Vi oppfyller rapporteringsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til likningsloven § 6-10.
  • Vi er i dag i gang med å samle fotografier av de ansatte som en forberedelse til å dekke kravet om ID-kort.