Innkjøperne mangler oversikt

Arbeidstilsynet slår fast at det hos innkjøpere av renholdstjenester råder stor uvitenhet om hvilke plikter som gjelder.

Arbeidstilsynet er i gang med en landsomfattende og grundig tilsyn av forholdene i renholdsbransjen, og i første omgang er det kjøperne av tjenestene som kontrolleres.

Etter rundt 200 tilsyn i Midt-Norge, sier Arbeidstilsynet seg fornøyd med at de aller fleste innkjøperne har fått med seg de nye kravene om å bruke godkjente virksomheter. Men det står verre til med kunnskapen om de andre pliktene kjøperne har, skriver Sunnmørsposten.

Kun 17 prosent av innkjøperne på Sunnmøre kjente til at de plikter å informere om at arbeiderne skal ha lønn og vilkår etter tariff. Bare tre prosent visste at de også plikter å påse at vilkårene er etter avtaleverket. I løpet av året skal Arbeidstilsynet også gjøre tilsyn på arbeidsgiversiden i bransjen.