Påbud om offentlig godkjenning

Fra 1. desember blir det ulovlig å selge og utføre renholdstjenester dersom man ikke er offentlig godkjent. I tillegg må alle renholderne ha et eget ID-kort fra Arbeidstilsynet. Renholdsbedrifter kan søke om godkjenning fra 1. september.

Hva kreves av bedriften i henhold til Arbeidsmiljøloven?

  • Bedriftens mål for helse, miljø og sikkerhet skal være dokumentert.
  • Bedriftens ansatte skal dokumentere HMS-opplæring i forhold til sin/sine daglige arbeidsplass/arbeidsplasser,
  • AMU og verneombud skal dokumentere 40 timers kurs i HMS,
  • Daglig leder eller i daglig leders sted skal dokumentere §3-5 lederopplæring i HMS.
  • Bedriften skal dokumentere gjennomførte risikovurderinger og en plan for oppfølging, både for bedriften og oppdragene.
  • Årlig kontroll med elektrisk anlegg og brannslukningsutstyr skal dokumenteres,
  • Verneorganisasjonen med verneombud og AMU være på plass.
  • For mindre enn 10 ansatte kreves det en skriftlig avtale med de ansatte om annen ordning.
  • Bedrift må kunne legge frem et levende internkontrollsystem,
  • Oversikt over arbeidstid for ansatte.

Les mer her.

Start forberedelser til godkjenning allerede i dag

Vi har enda ikke fått full informasjon om alle detaljer rundt søknadsprosessen. Ansatte i det nye godkjenningskontoret til Arbeidstilsynet er nå i gang med å få alle detaljer i orden. NHO Service vil informere fortløpende etter hvert som det formelle kommer på plass. Dersom du har lyst til å komme i gang med forberedelser, anbefaler vi å se på hva som kreves av dokumentasjon for godkjenning av medarbeidere til ID-kort. For å få første gangs godkjenning av virksomheten, skal alle ansatte som skal ha ID-kort først være godkjent.

Prosessen for søknad, herunder ID – kort er som følger:

Bedriften søker om godkjenning som virksomhet, og blir registret som søker med midlertidig godkjenning. Når alle krav til virksomheten er i orden varsler godkjenningskontoret kortutsteder Oberthur. Oberthur starter gjennomgang, og godkjenning til ID-kort for alle de ansatte.

Når alle ansatte er godkjent, varsler de tilbake til godkjenningskontoret, som endelig godkjenner virksomheten. Deretter utsteder Oberthur ID-kortene, og sender de ut til virksomheten. Dersom en medarbeider ikke blir godkjent til ID-kort, stopper godkjenningsprosessen for virksomheten opp, inntil dette er i orden. Arbeids- og oppholdstillatelse for relevante ansatte, blir sjekket av myndighetene. Mangler de ansatte dette, stopper godkjennelsesprosessen.