Renholdsregisteret

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester.

Her kan du søke i renholdsregisteret for å sjekke om en renholdsvirksomhet er godkjent.

Du kan også finne renholdsvirksomheter i ditt område ved å søke i kart eller liste.

Det er lovlig å kjøpe fra virksomheter som har «søknad under behandling» eller «HMS-kortbestilling under behandling».

Renholdsvirksomheter som ikke står oppført i registeret, eller som står oppført som «ikke godkjent», kan ikke lovlig tilby renholdstjenester.