Daglig Renhold i Oslo og Akerhus

«Vi skreddersyr løsninger for bedrifter på daglig renhold som er tilpasset hver enkelt kundes behov og som er tilpasset lokalitetene. Riktig frekvens og utførelse på daglig renhold minsker sykefraværet og øker trivselen.»

Daglig renhold blir utført av vårt profesjonelt opplærte personell på dager og tider som er hensiktsmessig for din bedrift. Fast, hyppig og nøyaktig renhold fremmer trivsel, bedre inneklima og arbeidsmiljø på kontoret og i de øvrige lokaler.
Vår renholdsavdeling har hovedansvar for å gjennomføre løpende kvalitetskontroller av rengjøringen for å sikre høy og varig kvalitet for bedrifter i Oslo og Akershus.

Moderne rengjøringsmetoder brukes for å bidra til å vedlikeholde inventar og bygninger noe som er en investering som øker levetid og verdi. Ved utarbeidelse av renholdsplan blir frekvens valgt etter lokalenes bruk, belastning og behov.
Vi utarbeider renholdsplaner og arbeidsbeskrivelse som inkluderer spesielle behov etter kundens ønsker.

Etter avtale og på bestilling utfører vi også:

Hovedrengjøring – Vinduspuss – Puss av innredningsglass – Fasaderenhold – Gulvbehandling – Tekstilrens – Matteservice – Sanitær artikler og dispensere – Lettere vaktmester tjenester – Vikartjenester.